TECHNOLOGIE

Durisol


VYJÍMEČNOST DurisolU


Tepelný prostup stěnou Durisol je zcela odlišný od běžných zdících systémů a je naprosto jedinečný. Teplotní křivka se u tohoto zdiva prudce láme v tepelné izolaci, která je přímou součástí systému.

V zimě to znamená, že betonové jádro je chráněné z venkovní strany polystyrenem, je vždy „teplé“ (nepromrzne) a zajišťuje tak maximální tepelnou akumulaci tepelné energie v domě.

V létě naopak tepelná izolace nepustí okolní venkovní teplo k chladnějšímu betonovému jádru a tím se dům nepřehřívá i přes letní 30stupňové teploty. Teplotní výkyvy jsou díky této vlastnosti velmi pozvolné.

Vyjimečnost Durisolu
 • Přírodní, ekologický materiál
 • Spojuje v sobě přednosti dřeva, betonu a tepelné izolace
 • Výborné tepelně izolační vlastnosti bez tepelných mostů, mechanicky chráněná izolace uvnitř tvárnice
 • Extrémně vysoká akumulace tepla – tepelná setrvačnost
 • Výborné zvukově izolační vlastnosti, vysoká pohltivost zvuku a vzduchová neprůzvučnost
 • Odolnost vůči povětrnostním vlivům, mrazu a posypovým solím
 • Velmi vysoká pevnost stěny díky masivní betonové vrstvě, odolnost vůči zemětřesením
 • Jednoduchá a rychlá montáž, bezkonkurenční variabilita a svoboda při stavění
 • Difuze vodních par, optimální regulace vnitřního klimatu – RespireEffect
 • Vysoká požární odolnost – bezpečnost a neprůstřelnost
 • Dlouhá životnost při plné funkčnosti
 • Příznivá cena v porovnání s vlastnostmi a rychlostí stavby
Respire effect

Systém Durisol je navržen zcela jednoduše a přesto efektivně. Tvárnice je tvořena ze tří složek – dřevocementové štěpky, betonového jádra a šedého polystyrenu. Souvrstvý materiál umožňuje extrémně rychlou výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů. Díky jednoduchosti systému Durisol lze stavět svépomocí i za podpory stavební společnosti EnergyDomy.

Dřevocementový skelet tvárnice je z 90% tvořen z dřevní štěpky. Dřevo jako biologický stavební materiál zabezpečuje svými vlastnostmi přirozené bydlení. Unikátní složení tvárnic umožňuje vysokou cirkulaci vzduchu a difuzi vodních par. Zdivo “dýchá”, což tvoří příjemné prostředí pro bydlení, předchází se tak vzniku suchého vzduchu a nebezpečných plísní.

Izolace použitá v tvárnicích Durisol je v současné době jedna z nejmodernějších na trhu. Jedná se o šedou variantu klasického bílého polystyrenu, který díky grafitové příměsi získává šedou barvu a až o 20% lepší tepelně izolační vlastnosti. Je to moderní materiál určený zvláště do energeticky úsporných objektů. Nese název NEOPOR a je vyvinutý koncernem BASF.

Betonové jádro zaručuje vynikající akumulaci tepla, díky níž se minimalizují teplotní výkyvy v interiéru. Přetrvávající tepelný komfort funguje jak v letním období, kdy zdivo chladí, tak hlavně v zimě, nahřátý systém dodává teplo do okolí, i když přestanete topit. Díky betonové složce, která zaručuje stabilitu, budete mít domov bez trhlin i po další generace. Kromě ztužující funkce je beton výborný izolant hluku. Ne nadarmo je systém oblíben zejména jako vnitřní zvukoizolační stěny a příčky. Na dálnicích a železničních koridorech je jedním z nejrozšířenějších použití u protihlukových stěn nejen v celé Evropě i ve světě.

Všechny detaily systému jsou tak propracované, že při stavbě nevznikají žádné tepelné mosty. Kombinace těchto složek vytváří jedinečnou patentovanou tvárnici, se kterou stavíte rychle, efektivně a levně.

Hybridní stavební systém, který umí pracovat s energií.

POUŽITÍ ZDIVA


Stavební systém Durisol je stále zdokonalován na použití pro obvodové, vnitřní nosné a nenosné zdivo.

Našel výrazné využití v protihlukových systémech, oplocení, opěrném zdivu nebo designový stěnách.

Obvodové zdivo

Velmi jednoduchým způsobem postavit již zateplenou stavbu ze zdiva DSs 37,5/12 NEO.

Velmi jednoduchým způsobem postavit již zateplenou stavbu ze zdiva DSs 37,5/12 NEO s omítkovým systémem s minerální izolací.

Vysoce akumulační zdivo DMi 25/18 s kontaktním zateplením minerální izolací.

Zateplené zdivo

Vysoce akumulační zdivo DMi 25/18 s kontaktním zateplením polystyrenovou izolací.

Vnitřní nosné zdivo

Zateplené zdivo

Vysoce akumulační zdivo DMi 25/18 se zvukovou neprůzvučností Rw = 63 dB.

Nenosné příčky

Zateplené zdivo

Zvukotěsné příčky DMi 15/9 se zvukovou neprůzvučností
Rw = 52 dB.

…od příček k protihlukovým stěnám…

V ČEM JE JINÝ

Akumulace

Díky betonovému jádru má zdivo z tvárnic Durisol vynikající tepelně akumulační vlastnosti. Doba chladnutí je 240 hodin ...

(doba, za kterou se srovnají vnější a vnitřní teploty, při teplotě 20°C a vnější 0° C při dalším nedodávání tepelné energie).

Akumulace tepla umožňuje přenést energii z období relativního přebytku do období relativního nedostatku (den-noc, léto-zima). Akumulaci tepla lze využít i k chlazení staveb, v tomto případě se používá termín akumulace chladu.

Tepelnou akumulaci lze rovněž vyjádřit pomocí tzv. tepelné jímavosti, což je schopnost materiálu přijímat teplo. Čím větší je hodnota tepelné jímavosti, tím lepší je schopnost materiálu akumulovat teplo. Zjednodušeně ji lze považovat za parametr, který nás informuje o vlastnosti materiálu způsobující zpomalení vychládání objektu při topné přestávce (byť jen půl hodiny) v zimě, a naopak o ohřívání objektu vlivem venkovních zdrojů tepla v létě.

Systém Durisol je navržen tak, aby maximalizoval akumulační schopnosti materiálu, zároveň betonová konstrukce je přesně tak silná, aby nahřátí tvárnice netrvalo příliš dlouho. Tím docílíme tepelné pohody v relativně krátkém čase. Heterogenní složení tvárnice Durisol příznivě ovlivňuje tepelný komfort. Jímavost tepla betonové složky zaručuje dlouhodobé sálání tepla ze stěn i po ukončení topení. Dřevocementová složka tvárnice zamezuje nepříjemnému chladu ze stěn, který výrazně snižuje tepelný komfort v domě.

Tepelná izolace

Tepelný odpor tvoří jednak dřevní štěpka (okolo R=0,9) avšak hlavně NEOPOR tloušťky 175 mm. Příslušný tepelný odpor ...

celé neomítnuté stěny je pak standardně R = 4,38 m2K/W.

Tepelný izolant je látka, která nevede dobře teplo; má nízkou tepelnou vodivost. Veličina, která umožňuje porovnání látek podle tepelné vodivosti, se nazývá součinitel tepelné vodivosti (symbol veličiny je lamda - λ). Tepelné izolanty mají nízký součinitel tepelné vodivosti. Takže čím nižší součinitel λ, tím lepší izolant.

Izolace použitá ve tvárnicích Durisol je v současné době nejmodernější na trhu. Jedná se o šedou variantu NEOPORU od koncernu BASF, který díky grafitové příměsi získává šedou barvu a až o 20% lepší tepelně izolační vlastnosti. Je to moderní materiál určený zvláště do energeticky úsporných a pasivních objektů.

Nehořlavost

Všechna tvarovky Durisol mají třídu odolnosti vůči požáru u neomítnuté stěny dle ČSN 73 0855 60 až 90 minut ...

Požární odolnost stavebních konstrukcí je doba, po kterou je stavební konstrukce schopná odolávat účinkům požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkcí.

Požární odolnost konstrukcí je určena klasifikací dle výsledků zkoušek podle příslušných zkušebních norem, normovou hodnotou podle ČSN 73 0821, tam kde zkouškou nelze postihnout všechny činitele, řeší se situace zkouškou a výpočtem.

Stupnice požární odolnosti je určena v minutách, po které je konstrukce schopna odolávat požáru, je rozdělena do několika tříd: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 minut.

Ekologický dům

Durisol se vyrábí z dřevní štěpky, cementu, vody a mineralizačních přísad. Smícháním na výrobní lince se ...

vylisuje do forem pod vysokým tlakem a teplotou. Pro zaručení tepelného oporu se do tvárnic k zateplení vkládá tepelně izolační vložka ze stabilizovaného Neoporu.

Přírodní stavitelství nebo také ekologické stavitelství (zkráceně ekostavitelství) usiluje o minimalizaci vlivu na životní prostředí při návrhu, výstavbě, provozování a nakonec likvidaci domů.

Nejedná se o architektonický styl ani normový předpis, ale o životní postoj a přístup k životnímu prostředí. V energetickém hodnocení zohledňuje nejen energie při provozu, ale také pro výrobu a likvidaci stavebních materiálů. Upřednostňují se přírodní materiály jako dřevo a hlína.

Moderní člověk se ekologií zabývá velice často. Snaží se jíst ekologické potraviny, používá ekologickou drogerii a staví ekologickém domy. Tímto minimalizuje dopad na životní prostředí.

Tvárnice Durisol jsou vyráběné z přírodního ekologického materiálu. Mineralizovaná smrková štěpka tvoří 90% procent tvárnice, tudíž Váš domov je postaven z přírodního materiálu. Výroba probíhá smícháním dřevěné štěpky s cementem a vodou, všechny použité materiály jsou samozřejmě zdraví zcela neškodné. Navíc jsou tvárnice recyklovatelné, čímž šetří životní prostředí pro budoucí generace.

Rychlost výstavby

Minimální počet mechanismů, malý počet pracovních sil bez nutnosti velké fyzické síly – tak by se asi nevýstižněji dala...

charakterizovat montáž stavby ze stavebního systému Durisol. Stavba je velmi rychlá a vysoce hospodárná .

80% hmotnosti stavebního systému tvoří beton, který je do stavby uložen čerpadlem nebo ručně a přitom tento mokrý proces zabere pouze 5% z doby výstavby. Systém Durisol nevyžaduje vysoké nároky na stavební odbornost.

Výstavba probíhá prakticky stejně jako u běžného broušeného zdiva. Na základovou desku se vyskládají řady tvárnic Durisol a jejich vnitřní prostor se vyplní betonem. Na 1 m² stěny stačí jen 8 kusů tvárnic.

V místech, kde nelze použít celou tvárnici, si jejím přiřezáním vytvoříme mezikus potřebné velikosti. Dodatečné úpravy např. zvětšení oken a dveří nebo realizaci oblouku je možné realizovat i v průběhu stavby. Minimální pracnost a široký sortiment překladů, rohových, polovičních, ostěnových a věncových tvárnic umožňuje podstatně rychlejší výstavbu než u klasických stavebních materiálů.

Vnější povrch tvárnic Durisol je pórovitý a tím umožňuje použítí libovolné finální úpravy fasády, od klasické omítky, obkladů, po dřevěné a větrané fasády. Úsporu při zhotovení omítek zaručí rovnost a kolmost staveb.

Radon

Durisol má hodnotu hmotnostní aktivity Ra % 8 Bq/kg dle vyhlášky SÚJB č. 184/1997, pouze 10% z povolené hodnoty ...

Difuze vodních par

Respire effect

Díky tomu, že betonová vrstva není v souvislé ploše, ale je přerušena dřevní štěpkou, může docházet k difuzi ...

vodních par, tzv. dýchání. Faktor difuzního odporu u Durisolové hmoty je μ = 4,3. Nedochází ke srážení vodních par na vnitřní straně zdiva a tudíž k tvotbě ani plísní.

Difuze je proces rozptylování částic v prostoru. Veškeré látky mají tendenci přecházet z prostředí se svou vyšší koncentrací do prostředí s nižší koncentrací. Přirozenou vlastností látek je, že pokud se její částice mohou pohybovat, tak se rozptylují do celého prostoru, kterého mohou dosáhnout, a postupně ve všech jeho částech vyrovnají svou koncentraci.

Mluvíme-li o difúzi vodní páry ve stavebnictví, máme na mysli pouze transport molekul vodní páry ve vzduchu, nebo ve vzduchem vyplněných pórech a kanálcích stavebních materiálů. Většinou nás zajímají případy, kdy jde o vnitřní a venkovní vzduch oddělený obvodovou zdí v zimním období. Potom molekuly s vyšším částečným tlakem putují do sousedství ve větší míře, než je tomu naopak, dokud se částečné tlaky nevyrovnají. Zeď tomuto pohybu klade tím větší překážku, čím je tlustší a čím menší je její součinitel difúzního prostupu.

I když je doma sucho a venku je vlhký vzduch, pára intenzivně difunduje zevnitř ven díky vysoké vnitřní teplotě.

Pokud stěna bude klást velký odpor vodní páře a přitom se vodní pára ochladí na rosný bod, začne vodní pára kondenzovat. Kondenzace může vznikat různě. Nebezpečné jsou ty případy, kdy pára začne kondenzovat na vnitřní straně stěny. Za nějaký čas na stěně vzniknou plísně, které ohrožují naše zdraví. O plísních lze tedy hovořit jako o tichém nepříteli, jenž na člověka působí často skrytě a o to zákeřněji.

Kombinací nejnovějšího izolantu s přerušením systémem důmyslně vytvořených přepážek z dřevní hmoty vznikne jedinečný labyrint, který odvádí vlhkost z místnosti ven. Dům postavený z tvárnic Durisol eliminuje nepříjemné zákeřné plísně vznikající na konstrukci a tím chrání Vaši rodinu od zdravotních komplikací jimi způsobenými.

Zvuková izolace

Těžké betonové jádro a dřevní hmota účinně pohlcují hluk. Tvárnice Durisol dosahují až 63 dB zvukového útlumu ...

Ke spokojenému životu, či dobrému pracovnímu výkonu, musíme mít dobrou ochranu proti hluku. Již v samotném projektu je třeba brát v potaz i okolí domu a v případě hlučnější oblasti přizpůsobit stavební materiály tak, aby byl zvukový komfort maximální.

Vzduchová (zvuková) neprůzvučnost je schopnost dělící konstrukce zabránit přenosu zvuku šířícího se vzduchem z jednoho prostoru do druhého. Akustická pohltivost je schopnost povrchu konstrukce pohlcovat zvukovou energii a tím snížit hluk v jedné místnosti nebo ovlivnit kvalitu poslechu zvuku v dané místnosti.

Systém Durisol je více jak třicet let používán ke stavbě protihlukových stěn v celé Evropě, USA, Kanadě a Austrálii. Tento dlouholetý systém, který se stále vyvíjí a maximalizuje tak své vlastnosti, je aplikován i na rodinné domy. Vysoká zvuková neprůzvučnost Rw=63 dB bohatě splňuje normu protihlukové ochrany a spolu s nadprůměrnou zvukovou pohltivostí vytváří akustický komfort Vašeho domova. Vnitřní příčka má vzduchovou neprůzvučnost 52 dB, žádný jiný materiál nemůže tomuto číslu konkurovat.

Životnost a odolnost

Životnost neomítnuté stavby je minimálně 100 let, u omítnutých staveb je dvojnásobná. I když Česká ...

republika neleží v seismickém pásmu, betonová nosná mříž, která vznikne po vylití betonem zajištuje s působením houževnaté tvarovky vysokou odolnost stavby vůči zemětřesení.

Ačkoliv jsou tvárnice Durisol tvořeny z velké části z ekologického materiálu - dřeva, jsou vysoce odolné. Mineralizací se dřevní štěpka zušlechťuje, čímž získává Durisol odolnost vůči povětrnostním vlivům, solím a vodě. Tvárnice mají výborné statické vlastnosti, takže se budete cítit bezpečně. Díky vysoké seismické odolnosti jsou tvárnice Durisol používány i rizikových oblastech a také v zátopových lokalitách. Cement společně s minerály zabezpečuje jeho nehořlavost a vysokou protipožární odolnost. Díky výplňovému betonu je stavba stabilní a má vysokou životnost.

Nenasákavost

Díky mineralizačním přísadám na bázi vodního skla je nasákavost tvárnic minimální - do 1%. Z tohoto důvodu ...

lze tvárnice použít neomítnuté na stavbu např. protihlukových stěn, garáží a objektů v zátopových oblastech. Zásluhou minimální nasákavosti je tepelný odpor konstantní.

Statika a pevnost

Únosnost zdiva je dána únosností betonového jádra, která je přímo závislá na kvalitě použitého betonu a případné výztuže.

Zvětšení užitného prostoru

Díky malé tloušt’ce stěn s vysokým tepelným odporem dochází ke zvětšování vnitřního užitného prostoru při stejné ...

... zastavěné ploše vyzděné jiným zdivem.

zdivo připravené na budoucnost.

HISTORIE Durisol


VÍCE NEŽ 80 LET SVĚTOVÝCH ZKUŠENOSTÍ

Durisol VE SVĚTĚ


Stavební systémy ze štěpkocementu se v různých obměnách vyrábějí po celém světě. Durisol je světovou jedničkou ve výrobě tvarovek a má výrobní závody například v Kanadě, Japonsku, Velké Británii, Itálii, Holandsku, Rakousku, Rusku, Slovensku, Ukrajině, Litvě, Izraeli.

Dále jsou státy, které mají zakoupenou licenci na výrobu Durisolu, ale vyrábí se pod jiným názvem než Durisol. USA, Alžírsko, Srbsko. Zájem projevili další, jako jsou státy v Africe a Indii.

Mapa světa

Welcome to The world of Durisol !

SORTIMENT

Energy Domy s.r.o. jsou výhradním dodavatelem pro Českou republiku od rakouského koncernu LEIER. Nejen, že poskytujeme veškeré informace a servis pro použití tvarovek. Také Vám postavíme dům z tvarovek, které si sami vyberete. Nabídka je přehledně rozdělena do tří sekcí. Pokračujte výběrem dané sekce. Sortiment tvárnic DURISOL je navržen tak, aby při výstavbě nechyběly žádné potřebné prvky. Stavba je pak velmi jednoduchou skládačkou a její realizace nevyžaduje žádné náročné školení nebo znalosti.

Uvedené typy tvárnic jsou základní tvárnice pro výstavbu "rovných" zdí. Součástí sortimentu jsou samozřejmě také tvárnice pro vnitřní a vnější rohy.

Jakékoliv další tvary (úhly) je možné přímo na stavbě vytvořit seříznutím klasických tvárnic a sesazením do požadovaných tvarů.

Tvárnicový systém DURISOL je možné kombinovat s jakýmkoliv typem stropních konstrukcí, od monolitických betonových, přes keramické až po různé typy ztracených bednění.

Durisol tvarovka s izolací DSs 45/12 L

Špičková tvarovka pro obvodové stěny pasivních a ultranízkoenergetických rodinných a bytových domů, administrativních budov, hotelů a penzionů s vloženou tepelnou izolací - šedý polystyren tloušťky 250 mm. Tloušťka průběžného betonového jádra je 120 mm. Stěna z tvarovek DSs45 / 12 L dosahuje parametrů pasivního domu i bez dodatečného zateplení, a to při tloušťce stěny jen 450 mm. Rozměr tvarovky je 500x450x250, hmotnost 1 tvarovky je 15 kg.

Durisol tvarovka s izolací DSs 37,5/12

Osvědčená a oblíbená tvarovka šířky 375 mm s vloženou tepelnou izolací - šedý polystyren tloušťky 175 mm pro obvodové stěny nízko-energetických rodinných a bytových domů. Tloušťka betonového jádra je 120 mm. Tepelný odpor neomítnuté stěny z tvarovky DSS 37,5 / 12 je 5,26 m2K / W.

Durisol tvarovka s izolací DSs 30/12 L

Tvarovka se šířkou 300 mm a vloženou tepelnou izolací - šedým polystyrenem tloušťky 105 mm a betonovým jádrem 120 mm je vyhledávanou volbou pro každého, kdo plánuje vytvořit obvodový plášť kombinovaný s kontaktním zateplovacím systémem fasády. Oblast použití: rodinné a bytové domy, kancelářské a průmyslové objekty.

Durisol akustická tvarovka DMI 25/18

Tvarovka šířky 250 mm s průběžným masivním betonovým jádrem tloušťky 180 mm. Používá se na obvodové a vnitřní nosné, dělicí a mezibytové stěny se zvýšenými nároky na statiku a zvukovou izolaci. Průběžné betonové jádro, které tvoří navzájem propojená svislá a vodorovná žebra předurčuje tyto stěny pro využití i v oblastech ohrožených zemětřesením (dle ČSN EN 1998-1). Tato tvarovka je vzhledem na výbornou vzduchovou neprůzvučnost (Rw = 63 dB) a statické vlastnosti mimořádně vhodná např. i na stěny výtahových šachet.

Durisol příčková tvarovka DMI 15/9

Ticho… Příčková tvarovka zajišťuje ticho. Ticho mezi jednotlivými místnostmi rodinných domů, bytových jednotek a všude tam, kde není nutná nosná stěna, ale jen příčka. Celková tloušťka příčky je 150 mm a tvoří ji sendvič durisolové štěpky po obvodu tvarovky a ultratenkého betonového jádra. Tímto má tvarovka výbornou vzduchovou neprůzvučnost (Rw = 52 dB).

…od příček k protihlukovým stěnám…

CENÍK

OBVODOVÉ ZDIVO

Druh tvárnice a betonu

Typ tvárnice

Kč / ks

DSs 45/12 L

N, U

498,-

DSs 37,5/12

N, U

298,-

DSs 30/12 L

N, U

248,-

AKUSTICKÉ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO

Druh tvárnice a betonu

Typ tvárnice

Kč / ks

DMi 25/18 nosná příčka

N, U

148,-

DMi 20/13 nosná příčka

N, U

133,-

AKUSTICKÉ VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO

Druh tvárnice a betonu

Typ tvárnice

Kč / ks

DMi 17/12 nenosná příčka

N, U

118,-

DMi 15/9 nenosná příčka

N, U

98,-

PROTIHLUKOVÉ ZDIVO

Druh tvárnice a betonu

Typ tvárnice

Kč / ks

DSi 25/13 N

N

na dotaz

DSi 25/13 W

N

na dotaz

LSA 50/12/25 W

N

na dotaz

Všechny ceny jsou uvedené bez DPH

Ceník je platný od 1. 1. 2023

VYSVĚTLIVKY

N - normální tvárnice - průběžná

U - ukončovací tvárnice - půlená

NEO - Obvodové tvárnice mají integrovanou tepelněizolační vložku z Neoporu® - díky tomu má mimořádně tepelněizolační vlastnosti. Je optimální pro výstavu pasivních a nízkoenergetických staveb.

Neopor®

Neopor® je registrovaná značka společnosti BASF, která představuje novou generaci expandovaného pěnového polystyrenu (EPS). Hned na první pohled je odlišitelný díky své šedostříbřité barvě. Barva ovšem logicky není to jediné, co jej odlišuje. Je o cca 15-25% lepší tepelný izolant, než jeho předchůdce.

Zjednodušeně lze Neopor® popsat jako EPS polystyren, do kterého je při výrobě přidáván grafitový prášek. Výsledkem tohoto doplnění grafitu je šedivý expandovaný polystyren, který má při objemové hmotnosti pouhých 15kg/m3 součinitel tepelné propustnosti λsum = 0,032 W/(m*K).

Do sortimentu Durisolu byl Neopor® zařazen do tvárnic DSs 37,5/12n. Díky použití tohoto materiálu jako tepelné izolace získaly uvedené tvárnice tepelný odpor zdiva R=5,05!

cena = kvalita + výkon

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

KALKULACE CENY